İyileşme İdeali

İyileşme İdeali

Hahnemann çok çalışkan bir hekimdir. Aynı zamanda kabiliyetli bir doğa bilimcisi ve zeki ve kabul gören bir araştırmacıdır. Organon’un 2. paragrafında tedavinin en yüksek idealini tanımlar ve şöyle der: “ Tedavinin en yüksek amacı; çabuk ve yumuşak bir şekilde sağlığı yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak, başka bir deyişle, net ve anlaşılabilir prensiplere dayanarak, en seri, güvenilir ve hastaya zarar vermeyen yolla, hastalığın tamamını ortadan kaldırmaktır.”

Anlaşılacağı üzere burada Hipokrat’a ve “Önce zarar verme” kuralına net bir şekilde atıfta bulunmuştur. Hasta zarar vermeden en yumuşak şekilde ve yöntemler ile hızlıca ve sürekli iyilik hali kalacak şekilde iyileştirilmelidir.

Yine Hahnemann homeopatiyi şöyle tanımlar: “Homeopatik tedavi yöntemi özel ve bağımsız ve bir o kadar da bilimsel kuralları olan bir yöntemdir.”