Genel ve Bireysel Semptom Nedir?

Genel ve Bireysel Semptom Nedir?

Her hastalık kendi semptomlarını yaratır. Mesela kalp krizinde göğüste özellikle sol tarafında ağrı olur. Bu ağrı sol kola yayılır. Hasta endişeli ve soluktur. Kan basıncı yüksek ya da düşük olabilir. Kalp ya hızlıdır, ya da yavaştır. Bu semptomlara genel semptomlar denir. Hemen her kalp krizinde vardır. Ama bu genel bulguların yanı sıra hastadan hastaya değişen, o hastaya özel bireysel semptomlar da ortaya çıkar. Bunu kalp krizine özelleştirirsek, soğuk terleme, ılık terleme, bütün bedene yayılan ağrı, sağ kola yayılan ağrı, boyun atardamarı boyunca yayılan ağrı, ağrı olmaksızın oluşan endişe ve huzursuzluk örnek olarak verilebilir. İşte bu semptomlara bireysel semptom denir. Bir homeopatik hekim dikkatini her zaman gelişen bu bireysel semptomlara verir. Çünkü ilaç bu kişiye özel semptomlara göre seçilir. Çünkü genel semptomlar ilaç seçimi için ayırt edici değildir.

Soğuk algınlığı üzerinden örnekleyecek olursak nezle, hapşırık, ateş ve üşüme, titreme, kırgınlık ve halsizlik genel bulgulardır. Ancak biz homeopatlara günde beş adet soğuk algınlığı vakası gelirse, beşine de bireysel semptomlarına göre farklı ilaçlar verebiliriz. Mesela bu vakaların burun akıntısının rengi ve kıvamı gibi farklılıklarla, ilaç seçimine gitmeye çalışabiliriz. Ancak en önemli kısım oluşan farklı zihin bulgularıdır. Bir hasta öfkeli olurken, diğeri sakinleşebilir. Biri endişeli ve huzursuzken, diğeri daha sakindir ve yanında birilerini isteyebilir. Ya da “bana dokunmayın yalnız kalayım” der. İşte bu bulgular hastaya özeldir ve kolaylıkla bunlara bakarak ilaç seçebiliriz.

Hahnemann bu bireysel semptomları şöyle tanımlar: Hastalığın dikkat çeken, garip, alışılmadık ve tuhaf (karakteristik) belirti ve semptomları. Organon 153. paragrafta bu ayırt edici semptomları anlatır ve doğru ilaca giden yolda en büyük yardımcımız olduğunu söyler. Pek çok kişi soğuk algınlığı olabilir. Ama bir hasta bize boğazında sanki bir kuş tüyü ya da kıl varmış gibi bir his olduğunu ve bu kaşıntı hissinin öksürttüğünü söylüyorsa bu bizim için bir numaralı semptom olmalıdır.